logo
Kostel Narození Panny Marie (Jamartice) Kostel Navštívení Panny Marie (Rýmařov)
Kaple sv. Anny (Ondřejov) Kostel sv. Archanděla Michaela (Rýmařov) Kostel Povýšení svatého kříže (Stará Ves)
Kostel sv. Kateřiny (Stránské)
Užitečné odkazy
Pořad bohoslužeb Plán poutí
Pořad bohoslužeb Plán poutí 2022

Duchovní správce: Zehnal František Mgr.ICLic.ThD
Správce sítě: Kristýna K.
Tel: 554 212 165, 776 110 766
Email: rkf.rymarov@doo.cz