Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny je, umístěná v centrální části Ondřejova, části města Rýmařova, na malé plošině ve stráni po levé straně silnice Rýmařov - Dlouhá Loučka. Byla vybudována na místě původní dřevěné zvonice. Vzhledem k tomu, že Ondřejov dlouho neměl vlastní chrám, navštěvovali zdejší věřící kostel archanděla Michaela či kapli V Lipkách v Rýmařově. Teprve v roce 1900 si Ondřejovští vystavěli vlastní jednoduchou kapli. Pozornost si zaslouží především dřevěný vyřezávaný oltář, v jehož horní části je plasticky znázorněn symbol ze znaku obce - trojice jetelových trojlístků, představující v křesťanské symbolice sv. Trojici. Jetelový trojlist coby atribut sv. Patrika také poukazuje k očistě od pohanství (podle legendy vyhnal sv. Patrik ze země jedovaté hady a další zvířata). Nad ozdobnou římsou oltáře vyniká původní oltářní obraz sv. Anny neznámého autora. Ve věži kostela je zavěšen zvon z roku 1908. Ondřejovská kaplička patří k těm šťastnějším svatyním Rýmařovska, které jsou dosud využívány. Každoročně v létě zde probíhá svatoanenská pouť, na kterou se sjíždějí lidé z širokého okolí, včetně původních německých obyvatel. Ještě poměrně nedávno, za působení ThDr. Františka Vaňáka, se v kapli dokonce křtilo. Ondrejov
Ondrejov
Zpět na hl. stránku.