Kostel Narození Panny Marie

V těsné blízkosti silnice z Rýmařova do Břidličné uprostřed obce Jamartice (část města Rýmařova) najdeme kostel Narození Panny Marie. Jednolodní zděná stavba s vestavěnou věžičkou (poškozenou zásahem blesku roku 1848 a vzápětí opravenou) byla dokončena roku 1783 na náklady obce, z darů a příspěvků samotných obyvatel Jamartic. Nese typické rysy pozdního baroka, mezi něž patří zřetelný kontrast mezi vnější jednoduchostí a vnitřní zdobností. Obdélníkový půdorys, hladké fasády a nepočetná okna s obloukovým záklenkem bez vitráží činí z jamartického kostela stavbu, na níž letmý pohled spočine jen krátce a bez velkého zaujetí. Po vstupu nízkým zádveřím do lodi se však očím nabídne pohled plný okázalé krásy a promyšlené emocionality. Okamžitě zaujme především hlavní oltář, vévodící valeně klenutému presbyteriu. Oltáři nesoucímu andělská sousoší dominuje obraz Narození Panny Marie. Hlavní oltář i ostatní původní vybavení kostela spojuje ornamentální řezbářské zdobení lemované zlatou barvou. Ve stejném stylu je provedena kazatelna, do níž se vstupuje z malé sakristie. Vrchol kazatelny zdobí sousoší tří andílků se zlatými předměty v rukou - křížem na znamení víry, horoucím srdcem coby symbolem lásky a kotvou zvěstující naději. Protiváhu kazatelny představuje vlevo umístěný boční oltář se sochou Panny Marie v modrém šatu, který byl podle nepříliš přesného německého pramene umístěn do kostela v roce 1853 a údajně měl být zasvěcen sv. Maří Magdaleně. Pod bočním oltářem stojí zpovědnice. Výzdobu kostela tvoří nezbytné sochy svatých a obrazy křížové cesty, které spojují prostor lodi s kněžištěm. Estetickou hodnotu mají i varhany stojící na kůru a taktéž vyřezávané lavice, jejichž půvab vyniká zvláště po renovaci interiéru kostela. Kostel Narození Panny Marie prošel v nedávné době nutnými opravami, které měly za úkol zamezit pronikání vlhkosti do zdiva. Na náklady města Rýmařova, jehož jsou Jamartice od roku 1961 místní částí, byla na jaře tohoto roku provedena izolace zdiva od dešťové vody, nahrazení poškozených vnitřních omítek, renovace dřevěných stupňů před oltářem, oprava hromosvodů a doplnění měděných svodů. V okolí kostela byly provedeny terénní úpravy a rekonstruován chodník. Na úpravách a úklidu interiéru kostela se podíleli také místní občané a majitelé rekreačních chalup. Kostel Narození Panny Marie, od roku 1993 kulturní památka, je nejen reprezentativní ukázkou udržovaného vesnického kostelíku, ale i místem pravidelných setkání věřících. Jamartice kostel
Jamartice kostel Jamartice kostel Jamartice kostel Jamartice kostel
Zpět na hl. stránku.